Pronájem chata

Podle zákona má každý nájemce při pronájmu nemovitosti, tedy i při pronájem chata, možnost do svého obydlí přijmout příslušníka společné domácnosti. A vy mu v tom nemůžete zabránit ani určovat, kdo to může nebo nemůže být. Ustanovení, která zakazují nájemci, aby s ním v nemovitosti bydlely další osoby, jsou neplatná.
Členové domácnosti při pronájem chata tedy nemají nájemní vztah s vámi, pronajímatelem, ale odvozeně s tím, kdo je napsán na nájemní smlouvě – a jedině ten je může požádat, aby z bytu odešli. Vy však komunikujte vždy jen s nájemcem, který je ve smlouvě, a jakmile skončí nájemní smlouva nájemci, musí se vystěhovat i další členové jeho domácnosti.

Kdo tedy může vaši nemovitost užívat i proti vaší vůli?

Pokud v tom ještě nemáte zcela jasno, obraťte se s pronájem chata na nás!