Chcete ho?

Odchod do důchodu ! Toto rozhodnutí čeká na každého, kdo dosáhl důchodového věku. Nejedná se o povinnost, je to právo volby. Pokud se pro něj, při dosažení zákonných podmínek, rozhodnete, nebude vám přiznán automaticky. A proto vám radíme:

Nezapomeňte o něj požádat! 

To je první krok, který musíte udělat. Žádost se podává osobně. Pokud váš zdravotní stav není dobrý, může ji sepsat rodinný příslušník. Stačí lékařské potvrzení, že vám to zdravotní stav neumožňuje a váš souhlas a nemusíte ani vyřizovat plnou moc. Žádejte nejdříve 4 měsíce před datem, od něhož požadujete vyplácení. O doklady, které je nutné připojit, se však zajímejte dřív. A pokud budete chtít předběžný výpočet, využijte na internetových stánkách kalkulačku, která vám po zadání potřebných údajů vypočte, v jaké výši penzi budete dostávat. Což vám pomůže ve vašem rozhodování. Chtít ho, či nechtít.